Kontakt

Braden sp. z o.o.
ul. Fredry 2, p.IV, 30-605 Kraków
mob: +48 694 365 000
mail: hello@braden.pl

 

 

Braden sp. z o.o. z siedzibą: 30-605 Kraków przy ul. Fredry 2,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000454933, NIP: 6812055460, REGON: 122811706. Kapitał zakładowy 55.000 zł