Czym dokładnie jest marketing holistyczny?

marketing holistyczny

Warto mieć świadomość, że marketing holistyczny w najprostszym możliwym ujęciu jest kompleksowym marketingiem, który jest obecny praktycznie w każdym obszarze działania przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć, że wszystkie podejmowane kroki muszą być nie tylko i wyłącznie ze sobą spójne, ale również zmierzać do jednego celu. Co firmy powinny jeszcze wiedzieć o wspomnianym marketingu holistycznym? Czy jest to pewnego rodzaju marketing relacyjny?

Dlaczego marketing holistyczny jest ważny?

Przedsiębiorcy bardzo często zastanawiają się dlaczego podejście holistyczne ma tak istotne znaczenie. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że holistyczne podejście jest doskonałym sposobem na znaczne zwiększenie świadomości marki wśród społeczeństwa. Jak wiadomo obecnie zdecydowana większość ludzi bardziej wierzy w daną markę niż oferowane przez nią produkty czy usługi. Klienci wybierają zatem firmy, z którymi w pewien sposób się identyfikują.

Należy mieć świadomość, że praktycznie każde przedsiębiorstwo, które chce przez dłuższy czas utrzymać się na określonym rynku musi działać konsekwentnie. Oznacza to tym samym, że bardzo przemyślane komunikaty, które będą pojawiały się w mediach stworzą obraz marki, a także doprowadzą do sytuacji, że komunikacja będzie efektywniejsza. Można w ten sposób nie tylko zdobyć zaufanie wśród potencjalnych klientów, ale również zbudować bardzo pozytywny i trwały obraz przedsiębiorstwa w umysłach potencjalnych konsumentów. Firma musi zdawać sobie sprawę, że sprzeczne komunikaty są w stanie stosunkowo szybko zniechęcić do zakupu określonego produktu.

Jakie możemy wyróżnić komponenty marketingu holistycznego?

Pierwszym komponentem jest relationship marketing (marketing relacji). Jego celem jest bowiem budowanie nie tylko długotrwałych, ale również wartościowych relacji między osobami pracującymi w danym przedsiębiorstwie, a klientami. Oznacza to, że stworzenie emocjonalnej więzi ma zdecydowanie bardziej istotne niż krótkotrwałe korzyści.

Kolejnym komponentem jest Integrated Marketing. Chodzi tutaj o stworzenie spójnych i silnych przekazów, by zarówno pracownicy firmy, jak i klienci czy partnerzy biznesowi mieli takie same spostrzeżenia na temat danej marki.

Bardzo duże znaczenie ma także Internal Marketing. Firma powinna w tym aspekcie skoncentrować się na pracownikach, którzy powinni być usatysfakcjonowani z wykonywanej przez siebie pracy.

Ostatnim komponentem jest Social responsible marketing. Jest to w największym możliwym uproszczeniu marketing społecznie odpowiedzialny. Skupia się bowiem na działaniach, które są dobre dla ogółu. Przedstawia zatem zespół pracowników tworzących przedsiębiorstwo jako bardzo dobrych obywateli, którzy codziennie troszczą się o całą społeczność.

Jakie kroki powinno się podjąć podczas przygotowywania strategii w marketingu holistycznym?

W pierwszej kolejności firma powinna wykonać bardzo szczegółową analizę i identyfikację. Konieczna jest bowiem dokładna analiza potencjału biznesowego przedsiębiorstwa oraz istotnych wartości i postaw. Należy rownież poznać potrzeby potencjalnych klientów. Jest to zdecydowanie ważniejszy krok w budowaniu strategii omawianego marketingu holistycznego, niż mogłoby się wydawać.

Kolejnym etapem jest kreacja. Przedsiębiorstwo musi bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie potrzeby i oczekiwania klientów. Nie można również zapomnieć o poznaniu problemów, z którymi się zmagają. Świetnym rozwiązaniem będzie także zagłębienie się w psychikę konsumentów i znalezienie możliwie najlepszego sposobu komunikacji z nimi.

Na końcu jest oczywiście realizacja. Konieczne jest zatem odpowiednie zarządzanie relacjami ze swoimi klientami. Przedsiębiorstwo powinno nie tylko przedstawić wartości marki, ale również zbudować zaufanie.

Sprawdź również co to jest influencer marketing

Podsumowanie

Omawiany marketing holistyczny jest przede wszystkim marketingiem kompleksowym. Oznacza to tym samym, że praktycznie wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwa muszą być nie tylko spójne, ale również zmierzać do jednego określonego celu. Do zdecydowanie najbardziej istotnych komponentów marketingu holistycznego trzeba zaliczyć: marketing zintegrowany, budowanie relacji, marketing wewnętrzny, zintegrowany, a także społecznie odpowiedzialny.